Диагноза и терапия на децата с аутизъм

Аутизмът е нарушение на развитието, което се проявява чрез три основни симптома: нарушение на социалните умения, нарушение на уменията за комуникация, механична повторяемост на дейности и интереси. Въпреки че обикновено са с различна степен на проявление, тези симптоми се забелязват от родителите още в ранна детска възраст.

Като нарушение на социалните умения близките първо забелязват отсъствие или силно намален емоционален контакт на детето с тях. То не изразява своята радост при появата на мама, татко или друг близък роднина. Рядко осъществява зрителен контакт. Не се опитва да привлече внимание. Не се включва в игрите за подражание. Често е нарушена потребността от физически контакт, както и начинът, по който детето го възприема. Децата с аутизъм може да реагират нетипично, когато бъдат докосвани – да настръхват, да се стягат или да се отпускат. Повечето деца с аутизъм са свъхсензитивни. Внезапни промени в интензивността на шумове, миризми и светлини, които за повечето хора са незабележими, могат да предизвикат при тях силно дразнение и бурна реакция, като например запушване на ушите, изпадане в паника. В същото време определени материи, цветове или миризми биват предпочитани до степен на пристрастеност.

Комуникативните нарушения при децата с аутизъм също са с различен диапазон на проявление. Почти при всички има забавено езиково развитие, като е ограничена способността да разбират, да използват реч и жестове за комуникация. При всички деца страдащи от разстройства от аутистичния спектър се наблюдава затруднено осъществяване на зрителен контакт и липса на лицева експресия, което възпрепятства невербалната комуникация. Речта им често е бедна и граматически неправилна. Произношението е нарушено, което важи и за интонацията. При много от децата с аутизъм се наблюдава ехолалия – повторение на думи или цели фрази, които са чули. Пораствайки, някои от децата могат да имат по-добро ниво на разбиране отколкото на активна реч.

Третият характерен симптом при аутистични разстройства, а именно механична повтаряемост на действия и интереси, се проявява като съпротива при промяна в рутинни дейности. Ежедневието на децата, страдащи от разстройства от аутистичния спектър, е доминирано от своеобразни ритуали, към които те са привикнали. Нарушението на ритуала се възприема като стрес и следва бурна реакция.

Kогато нещо привлече вниманието на аутистичното дете, то реагира с действие, което се обуславя от монотонна повтаряемост. Често прекарва дълго време, концентрирайки се върху определен обект или движението му като например листата на дърветата, работеща перална машина и. т. н. Всеки опит да се отвлече вниманието може да предизвика негативен емоционален изблик.

Стереотипно поведение в ежедневието на децата с аутизъм се наблюдава и при тяхната игра. Те играят с играчки и предмети по повтарящ се модел. Например не изграждат пъзел по зададена картинка, а редят частите в редица; не построяват фигура от кубчета „Лего“, а и тях поставят едно до друго в редица. Обикновено при игра игнорират както възрастните, така и останалите деца и предпочитат да са сами.

При децата, страдащи от аутистични нарушения, отчетливо се забелязва липса на въображаема и ролева игра. Например вместо да наподоби реалното движение и звуци на автомобил при игра с количка-играчка, като я движи по пода и имитира моторното бръмчене, детето с аутизъм държи количката и само върти колелата й. Аутистичното дете предпочита сетивни игри и се впечатлява по-скоро от материя, мирис или вкус на определен предмет отколкото от неговата функция.

Ранната диагноза и своевременна терапия помагат за развитието на пълния потенциал на децата, страдащи от аутизъм. При изработване на терапевтичната програма е от особено значение да се вземат предвид индивидуалните възможности и предпочитания, тъй като няма универсално приложима терапия. От своя практически опит мога да препоръчам някои терапевтични подходи.

Първоначално е добре да се изучат особеностите в играта на детето с аутизъм. Те ни помагат да преодолеем дистанцията между терапевта и детето и ни ориентират в избора на ефективна стратегия за неговата терапия. От предпочитанията му в игрови условия се оформят упражненията, които ще развият неговите сензорните и комуникативни умения. Необходимо условие за ефективна терапия е зрителният контакт. Съвместните занимания следва да се осъществяват на едно и също зрително равнище. Добре премерените тон и височина на гласа на логопеда действат мотивиращо. Важно е да се предоставя на детето възможност да избере играта, с помощта на която ще се проведе терапията. Предоставените му от терапевта алтернативи обаче не бива да са повече от две-три. Задачите е добре да се обясняват с кратки и ясни изречения на достъпен за детето език, инструкциите да са разделени на малки стъпки. Изображения, снимки и символи улесняват разбирането. Към нови терапевтични дейности и предмети е препоръчително детето да бъде привикнато постепенно. Поощрението на всяка инициатива, която демонстрира детето, е от решаващо значение. Важно е детето да бъде навреме предупреждавано за предстоящи промени в рутината. Преднамерена пауза в терапевтичната игра от страна на терапевта насърчава детето да даде обратна връзка или да инициира общуване.

Успехът на терапията на децата с аутистични разстройства съществено зависи от привличането и обучението на родителите като ко-терапевти. Поради това редовната консултация и добрата координация между терапевт и родители е от особено значение.

Aktuelle Einträge
Archiv
Schlagwörter
2-09-09.png

WE CARE

Unser Umgang mit der Corona-Gefahr